Tjänster

 

Vi utför små som stora uppdrag inom betonghåltagning och rivning/bilning. Vi arbetar med vattenkylda sågklingor och diamantborrar samt med tre bilningsmaskiner. Vid större uppdrag samarbetar vi med andra företag inom branschen.

 

Borrning

I dimensioner mellan 12 - 800 mm
I betong, tegel, granit, lättbetong och trä
I vinkel, golv, vägg och tak
 

Sågning

Med klinga eller svärd i tjocklekar upp till 80 cm
I betong, tegel, granit, lättbetong och trä
I vinkel, golv, vägg och tak
 

Demolering

Brokk 40, 90 och 250 med hammare och sax
Lastmaskiner och dumprar
Betong, tegel, trä och gipsrivning

Golvslipning
För lim eller färgborttagning
För avjämning

Vår målsättning är att alltid lämna alla arbetsplatser välstädade.
Vi använder dammsugare, miljöburkar och fläktar för dammreducering
och tillämpar en mängd olika metoder för vattenuppsamling.