Länkar


 

Bild föreställande:
www.bygg.org
Sveriges Byggindustrier (BI) är byggsektorns bransch- och arbetsgivarförbund med ca 2.700 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag).

Bild föreställande:
www.haltagningsentreprenorerna.se
Håltagningsentreprenörerna bildades 1987 och består idag av drygt 100 medlemsföretag. En förutsättning för medlemskap är att företaget till väsentlig del utför håltagningsentreprenader samt innehar erforderlig kompetens och förmåga att bedriva en kvalitetsmedveten produktion inom branschen.

 

F.T Betonghåltagning AB uppfyller ISO 9001:2008 och ISO 14002:2004. Klicka på bilden nedan för att se certifikatet.

Bild föreställande: iso ftbetonghaltagning